Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Васпитне групе

У радној 2019/20. у нашој предшколској установи формирано је 17 васпитних група у матичној установи :

Три јаслене групе (млађа, средња и старија)

Три васпитне групе деце млађег узраста

Три васпитне групе деце средњег узраста

Четири васпитне групе деце средњег узраста

Четири васпитне групе деце предшколског узраста

17  припремно мешовитих група на терену:

 • Доњи Ступањ
 • Доброљупци
 • Витково
 • Плеш
 • Доње Ратаје
 • Суботица
 • Латковаци Лесковица
 • Горња Велика Врбница и Пуховац
 • Плоча и Јелакци
 • Мрмош
 • Тулеш
 • Злегиње и Трнавци
 • Горње Ратаје
 • Гаревина и Горњи Ступањ
 • Лаћеслед и Доња Велика Врбница
 • Грчак и Дашница
 • Љубинци и Веља Глава