Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТУ „ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ“

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКТУ „ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ“

Поштовани васпитачи, ПУ „Наша радост“ Александровац расписује конкурс за избор 5 васпитача који ће учествовати у пројекту “ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ”, финансираног од стране ЕУ. Право учешћа имају сви васпитачи запослени у нашој установи. Селекцију пријављених ће вршити...
Ерасмус+ пројекат „Дигитална разиграност“

Ерасмус+ пројекат „Дигитална разиграност“

ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ Digital Gamification ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Наша радост“ АЛЕКСАНДРОВАЦ УЧЕСТВУЈЕ НА ПРОЈЕКТУ ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ  У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНОГ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Пројекат траје од 01.06.2023.године до...

Конкурс

На основу члана 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020, 129/2021 ), на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника...
Записи из нашег Еко дневника

Записи из нашег Еко дневника

#EcoScoolsSerbia У протеклом периоду наставили смо са активностима у оквиру Еко-школа. Активности су биле усмерене ка развоју еколошке свести деце и заштити животне средине у чему смо постигли значајни напредак. Организоване су радионице на тему рециклирање и поновна...
Самовредновање у нашој предшколској установи

Самовредновање у нашој предшколској установи

Системи образовања и васпитања који постављају темеље једног друштва, почивају на успостављању система квалитета. У центру система квалитета налази се самовредновање. Унутар једне предшколске установе оно представља процес процене квалитета рада у сврху унапређивања...