Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Саветовалиште за родитеље

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Како развити самопоуздање код деце  

9 заблуда о припреми детета за школу

________________________________________________________________________________________________

За нас, укључивање родитеља у активности које се одвијају у вртићу значи градити поверење и партнерски однос између вртића и породице, што је од суштинског значаја за развој и учење детета. Професионална улога васпитача и животна улога родитеља су сличне. Поласком  детета у вртић родитељи и васпитачи постају сарадници на заједничким задацима неге, васпитања и образовања детета. Зато у међусобну сарадњу улажемо много поштовања, отворености и толеранције.  Уважавајући улогу породице као прве и незаменљиве средине у неговању и васпитању деце, подстичући сталну отворену комуникацију, стрпљиво градимо мостове који нас повезују. 

Сарадња  са породицом се реализује кроз различите облике и нивое рада: 

  •  свакодневна размена информација и циљани индивидуални разговори васпитача и родитеља
  • панои за обавештавање родитеља,
  • разноврсне радионице
  •  анкетирање родитеља о појединим аспектима развоја и васпитања деце
  •  родитељски састанци
  •  WЕБ комуникација (затворене фејсбук групе, групе на месинџеру или виберу)
  • предавања, трибине..
  •  брошуре за родитеље, 
  •  кутије за сугестије
  • заједничко живљење учешће родитеља у раду предшколске установе и игри деце,  спортске активности, учешће у организацији и реализацији приредби и прослава, излета,  заједничко планирање рада, прављење играчака…