Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

ЕРАЗМУС + ПРОЈЕКАТ

ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ

Digital Gamification

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Наша радост“ АЛЕКСАНДРОВАЦ УЧЕСТВУЈЕ НА ПРОЈЕКТУ ДИГИТАЛНА РАЗИГРАНОСТ

 У ОКВИРУ ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНОГ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Пројекат траје од 01.06.2023.године до 31.05.2024.године

Процес гејмификације представља једну од највећих иновација у пољу васпитања и образовања последњих година. Гејмификација у образовању је битна зато што може да надомести велики јаз између две крајности – деца су генерално немотивисана за учење, а са лакоћом приступају игрању разних игрица. Гејмификација је замишљена као инструмент који може да надомести ову ситуацију, зато и представља једну од највећих иновација у образовању. Са друге стране, када је реч о самим васпитачима, примена гејмификације као приступа у васпитно-образовном раду подразумева њихову креативност и пре свега мотивисаност да садржаје пренесу деци, и на тај начин активно и мотивисано приступају свом раду, али и својој професији.

У оквиру пројекта 5 васпитача ПУ “Наша радост“ Александровац ће похађати петодневни тренинг курс у Шпанији кроз који ће бити у прилици да развијају дигиталне вештине и савладају употребу бројних дигиталних алата, које ће им омогућити директну имлементацију у раду са децом. Знање, компетенције и искуство које ће стећи током мобилности, васпитачи ће користити у свакодневном раду и тако одговорити изазовима савремених потреба васпитно-образовног процеса и развити компетенције европског васпитача, који се активно служи дигиталним алатима и на тај начин своје вештине преноси, не само на децу, већ и на родитеље и остале колеге.

Циљеви пројекта су:

Циљ 1.  Развити дигиталне компетенције васпитача за креирање креативних васпитно-образовних садржаја и активности

Циљ 2. Развити код васпитача вештине за примену приступа гејмификације у васпитно-образовном раду

Циљ 3. Развити свест код васпитача о могућностима и добитима Ерасмус+ програма и Европске димензије образовања

#fondacijatempus
#erasmusplus  #digitalnarazigranost

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency (NA). Neither the European Union nor NA can be held responsible for them.