Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

ETwinning

ЕTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. еТwinning портал промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно и безбедно.

Коме је намењен eTwinning?

Намењен је искључиво запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама. Учитељи, наставници, васпитачи, библиотекари, педагози, психолози, професори у Србији могу се регистровати на eTwinning порталу и придружити се eTwinning заједници.

Сарадња и повезивање

eTwinning може да буде прилика за професионални развој и напредовање. Путем портала се може остварити сарадња са колегама из Европе и шире. eTwinning портал обезбеђује окружење погодно за размену идеја, искустава и савета, могућност укључивања у разне тематске групе и форуме, као и прилике да се обукама преко интернета и вебинарима развијају и наставничке и ученичке ИКТ вештине.

Наш вртић је учесник у међународним eTwinning пројектима од 2016 године, и до сада је награђен са осам Националних и четири Европске ознаке квалитета за пројекте: „Learn English via songs“, „The Science around us“, „Finger games“, „Хајде дасе играмо заједно“, „Oбележавање Дечије недеље 2“ i „Gardens full of Spring butterflies“ . У пројектима је учествовало више од 100 деце из нашег вртића са својим васпитачима.
Пројекат „The Science around Us“   је као пример добре праксе презентован на eTwinning контакт семинару Словенских земаља „Вртић на европском путовању“ прошле године у Љубљани. Активности из ових пројеката представљани су и на Стручним конференцијама за васпитаче као примери добре праксе, сарадње, употребе нових технологија и пројектно оријентисане наставе. Наш вртић је преко ових пројеката остварио сарадњу са преко 30 предшколских установа и школа из наше земље и Европе. Од 2019. године, наш вртић са поносом носи и Ознаку eTwinning предшколска установа. Ова награда означава да се наша предшколска установа истиче у примени иновативних и креативних приступа педагогији, дигиталној пракси, подстицању континуираног стручног усавршавања запослених, као и пракси сарадничког учења.