Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Листу деце примељене у вртић можете погледати овде: Листа примљене деце школска 2024/2025.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

МОЛЕ СЕ РОДИТЕЉИ ДА ПРАТЕ И ПОШТУЈУ ДАЉЕ ИНСТРУКЦИЈЕ УСТАНОВЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ НАША РАДОСТ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

17.06.2024 године објављена прелиминарна листа примљене деце у Установу и листа деце на чекању

Од 18.06.2024 године до 02.07.2024 године Родитељ односно други законски заступник детета има право право жалбе на утврђени редослед пријема деце , која се подноси Управном одбору Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац

Жалбе након наведеног рока се неће разматрати.

Од 03.07.2024 године до 17.07.2024 године Разматрање жалби

Коначна Листа примљене деце по завршеном жалбеном поступку

Од 21.08.2024 године до 30.08.2024 године у периоду од 9,00 до 13,00 часова у канцеларији главне васпитачице ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРИЈЕМУ ДЕТЕТА У УСТАНОВУ ВАЖИ ЗА СВУ ДЕЦУ –И ЗА НОВО УПИСАНУ ДЕЦУ И ДЕЦУ КОЈА ВЕЋ ПОХАЂАЈУ ПУ „ НАША РАДОСТ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ

НАПОМЕНА : УКОЛИКО РОДИТЕЉИ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ НЕ ПОТПИШУ УГОВОР СА УСТАНОВОМ СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ ОДУСТАЛИ ОД УПИСА ДЕТЕТА У ВРТИЋ И ДЕТЕ ЋЕ БИТИ ВРАЋЕНО НА ЛИСТУ ЧЕКАЊА .

Председница Комисије за упис деце                                                                   Директор

Биљана Ивковић                                                                                                    Далиборка Симић