Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Упис деце/еВртић

Поштовани родитељи, 

Обавештавамо Вас да ће од 1.05.2020. године бити омогућен упис деце у ПУ “Наша радост“ електронским путем.

Од 1.5.2020. званично почиње и упис деце у припремни предшколски програм који је обавезан. Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа .  

Подношење пријаве електронским путем

У овом тексту налазе се документа, обавештења и линкови везани за упис деце у вртић. 

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Када поднесете захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити Вас преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

ОВДЕ можете приступити нашој страници за упис на порталу еУправа

Линк за креирање налога:
https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom

Путем наредних докумената можете се информисати о корацима електронске пријаве:

Упутство – како да путем портала еУправа упишете Ваше дете у вртић

Упутство за попуњавање пријаве детета електронским путем

Захтев за пријаву детета у предшколску установу

Захтев се односи само за родитеље који нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, тада је потребно да преузму захтев и доставе заједно са додатном документацијом лично или на адресу електронске поште vrticzupa@open.telekom.rs.

Додатне информације:

УЗРАСТ ДЕЦЕ
– у радној 2020/2021. години јасленим групама припадају деца која са 1.09.2020. године имају од 1 до 3 године.

Вртићким групама припадају деца која са 1.09. 2020.године имају од 3 до 5,5 година.

Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2014.год. до 28.02.2015. године.

УПИС ДЕЦЕ У ГРУПЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА Родитељи који конкуришу за упис деце у мешовите групе при припремним групама у објектима села наше општине, се у захтеву опредељују за жељене групе, с тим што ће формирање тих група зависити од броја пријављене деце.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

Додатне информације можете добити на број телефона 037 3552 083, или путем маила  vrticzupa@open.telekom.rs