Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com
Развој самопоуздања код деце

Развој самопоуздања код деце

 Шта је самопоуздање? Самопоуздање представља позитивну  слику о себи и веровање у сопствене способности, а формира се од најранијег детињства кроз социјалну средину, подстицање околине и развијање односа са другим људима. Уколико желимо да подстакнемо децу да се...