Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com
Pet vaspitača iz naše ustanove boravilo je na trening kursu u Alikanteu u Španiji, u okviru Erasmus + projekta Digitalna razigranost (Digital Gemification). Tokom ove obuke vaspitači su razvijali svoje digitalne veštine i sticali znanja o primeni digitalne gejmifikacije u vaspitno-obrazovnom radu.
U okviru ove mobilnosti, imali su priliku i da se upoznaju sa španskim obrazovnim sistemom i razmene iskustva sa kolegama, kroz posetu školi Ampa Les Rotes, u gradu Altea. Takođe, tu su ih dočekali predstavnici Gradskog veća Altee, na čelu sa gradonačelnikom Dijegom Saragosijem.
Projekat Digitalna razigranost traje do 31. maja 2023. Po povratku sa obuke, vaspitači su stečena iskustva podelili sa kolegama u ustanovi. U planu je predstavljanje ovog projekta roditeljima, kao i uključivanje dece i roditelja u aktivnosti.
#fondacijatempus
#erasmusplus  #digitalnarazigranost