Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 7 Правилника о условима за упис, пријем и испис деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у Предшколској установи „ Наша радост“ Александровац , директор Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

И У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ„ НАША РАДОСТ“АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023  ГОДИНУ

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа „ Наша радост“ Александровац оглашава пријем захтева за упис:

-деце узраста од 12 месеци  до 5,5 година    на целодневни програм

Деце за припремно предшколски програм у  целодневном  боравку која до сада нису била уписана у   Предшколску установу  „ Наша радост“ Александровац ,  која су рођена од 01.03.2016 године до 01.03.2017 године

-деце узраста од 4  до 5,5 година  за групе на терену у трајању од 4 часа

Деце за припремно предшколски програм на терену  ,  која до сада нису била уписана у   Предшколску установу  „ Наша радост“ Александровац(  полудневни боравак ) ,  која су рођена од 01.03.2016 године до 01.03.2017 године

Захтев за пријем детета у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац подноси родитељ, односно други законски заступник детета у електронској форми , на обрасцу који ће бити доступан на Portalu e uprave у периоду од  01.04.2022 године закључно са 31.05.  2022 године.

Додатна документација може се  достављати електронским путем , на мејл адресу vrticzupa2018@gmail.com, или лично у Предшколску установу  „Наша радост“ Александровац.

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне-школске  2022/2023  године биће стављени на крај листе чекања према редоследу примања захтева за упис  .

Резултати уписа биће објављени у року од 15 дана од  дана истека рока за подношење захтева за упис деце на сајту установе и на огласној табли . Рок за предају жалбе је 15 дана од  дана објаве резултата уписа.  Решења по  жалби биће донета у року од 15 дана од  пријема жалбе.

О пријему и формирању група одлучиваће Комисија за упис деце.

Директор

Далиборка Симић