Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 7.Правилника о условима за упис,пријем и испис деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у Предшколској установи „Наша радост“Александровац директор Предшколске установе“Наша радост“Александровац расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ“НАША РАДОСТ“АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЗА ШКОЛСКУ/РАДНУ 2021/2022.ГОДИНУ

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа“Наша радост“Александровац оглашава пријем захтева за упис :

  • деце узраста 1-5,5 година на целодневни програм
  • деце за припремно предшколски програм (целодневни боравак), рођене у периоду од 01.03.2015. до 01.03.2016.године
  • деце узраста 3- 5,5 година и деце за припремно предшколски програм (у трајању од 4 сата ), рођене у периоду од 01.03.2015. до 01.03.2016.године за групе на терену.

Захтев за пријем детета у Предшколску установу „Наша радост“ Александровац подноси родитељ, односно други законски заступник детета у електронској форми, на обрасцу који ће бити доступан на Порталу e управе, еВртић.  

Образац можете преузети и овде: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Zahtev_za_upis_dece_u_predskolsku_ustanovu.pdf

Упис траје у периоду од 01.05.2021.године закључно са 31.05 2021.године.

Прелиминарна листа уписане деце биће објављена 15.06.2021.године