Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Ове недеље завршиле су се активности глобалног пројекта Климатске акције/ Climate Action Project, у коме смо учествовали претходних 6 недеља.

Активности које смо реализовали, виртуелно смо представили кроз неколико кратких филмова, виртуелних паноа и албума, што можете видети овде : https://wke.lt/w/s/1tPD0l.

Током реализације, сарађивали смо виртуелно са вршњацима из других вртића у нашој земљи, окружењу и свету. Такође, родитељи су се активно укључили у овај пројекат, тако што су прикупљали информације, разговарали, цртали са децом, набављали саднице, цвеће, учесвовали на онлајн радионици…

Научили смо шта су климатске промене, истраживали смо какве последице оне имају по живи свет – биљке, животиње,  промишљали смо о узроцима и последицама климатских промена. Схватили смо да је понашање људи довело до климатских промена – уочили смо да је превише смећа свуда око нас, да се све више сече дрвеће, да су реке и мора загађени, да животиње нестају јер су им угрожена станишта

На крају смо предузели и неке конкретне акције, као што је било сађење садница јелки у дворишту нашег вртића, доношење биљака о којима ћемо се бринути у вртић, постављање кутија за скупљање папира који ће се носити на рециклажу у свим холовима нашег вртића.  Вршњацима у вртићу представили смо наша размишљања кроз разговоре, цртеже и паное које смо поставили на истакнута места. Како су у овом пројекту учествовали и ученици Средње школе „Свети Трифун“ из нашег града, организовали смо и заједничку виртуелну  радионицу путем Зоом платформе. Радионици су присуствовала деца и родитељи, а са средњошколцима смо, након њихове презентације о последицама климатских промена на наш крај, разговарали о могућим решењима, размењивали идеје и предлоге.

На крају смо, кроз кратак филм, послали поруку одраслима са нашим предлозима решења за ублажавање последица климатских промена. Важно је да се сви заједно окренемо ка истом циљу – спашавању наше дивне планете и креирању срећније и здравије будућности за све!

Na linkovima koji slede možete pogledati video zapise nastale tokom realizacije projekta.

Шта су климатске промене

Ефекти климатских промена

Наша решења

Истраживали смо заједно