Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Наша предшколска установа већ четири године сарађује са школама и предшколским установама из целе наше земље и Европе, захваљујући томе што је укључена у највећу онлајн заједницу образовних установа – Etwinnig.
Овај интернет портал подржава сарадњу и заједничке пројекте запослених у образовању који користе нове технологије у свом раду. Циљ повезивања на eTwinning-у је заједничко креирање и реализација пројеката, размена идеја и примера добре праксе, повезивање деце са вршњацима широм Европе, самим тим и обогаћивање васпитно-образовног процеса. Осим што промовише сарадњу образовних установа кроз употребу нових технологија , eTwinning пружа и помоћ, подршку и готове алате, могућност укључивања у разне тематске групе и форуме, прилике да се обукама преко интернета и вебинарима развијају и наставничке и дечје дигиталне вештине. О овом порталу више можете сазнати
 овде.
        Након више успешних пројеката, од којих су неки награђивани ознакама квалитета на националном и европском нивоу, предшколска установа Наша радост добила је и признање eTwinning ознака за школе/предшколске установе коју додељује портал eTwinnig. Образовне установе којима је додељена ова Ознака су на европском нивоу препознате као предводници у областима примене дигиталне праксе у васпитно образовном процесу, праксе безбедности на интернету, иновативних и креативних педагошких приступа као и подстицању континуираног професионалног усавршавања запослених. Ове године, ову ознаку је добило укупно 1004 образовних установа из целе Европе. Поносни смо што је и наша предшколска установа међу њима.