Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Системи образовања и васпитања који постављају темеље једног друштва, почивају на успостављању система квалитета. У центру система квалитета налази се самовредновање. Унутар једне предшколске установе оно представља процес процене квалитета рада у сврху унапређивања рада запослених, развоја установе и пружања подршке за добробит деце и породице. У процесу самовредновања бавимо се праћењем и вредновањем квалитета, предлозима за унапређење квалитета и израдом акционог плана који ће довести до промена.

Како изгледа самовредновање у нашој установи? У овом процесу учествујемо сви заједно: деца, родитељи и сви запослени у нашој установи, Управни одбор, представници различитих институција у заједници и други актери. У кратком филму сазнајте више о самовредновању, и откријте како су се деца укључила у овај процес – како виде свој вртић и какав вртић желе.