Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Ситуација у којој се нашао цео свет, изазавана пандемијом вируса Ковид 19, приморава нас да се све више повезујемо путем нових технологија.

Постало је неопходно и да се дигиталне компетенције васпитача усаврше, па се стога јавила потреба креирања пројекта у коме би васпитачи размењивали искуства и учили једни од других о примени веб алата у предшколским установама. Наша колегиница, васпитачица, Олга Милићевић, аутор је пројекта „Виртуелни вртић“ и координатор активности које ће се у нашој установи одвијати током његове реализације.

У пројекту учествују васпитачи из вртића у Србији – из Суботице, Мајданпека, Београда, Краљева, Футога, Ирига, Надаља, и колеге из земаља у окружењу – из Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније. Покренут је у сарадњи са колегиницама из Хрватске,  на eTwinning порталу, са идејом да се кроз размену искустава и идеја, заједничко креирање дигиталних садржаја, васпитачи упознају са различитим веб алатима погодним за рад са децом предшколског узраста, сарадњу са колегама и родитељима. Васпитачи се учити једни од других и стварати  заједно колекцију дигиталних садржаја и материјала која ће бити корисна деци и васпитачима у предшколским установама. У пројекат ће бити укључена и деца, која ће, кроз различите активности и виртуелне сусрете, упознати своје вршњаке из других вртића, размењивати са њима фотографије, игре, слагалице, књиге…. које ће креирати у дигиталном формату са својим васпитачима. У плану је и да родитеље укључимо у пројекат. они ће моћи да са својом децом учествују у креирању материјала за дигиталне сликовнице, као и да заједно прегледају дигиталне сликовнице, слагалице или игре партнера из других вртића.

Већ први материјал настао у овом пројекту – презентација о коришћењу видео конференција Zoom и Google Meet искоришћена је како би се колегинице из нашег вртића упознале са коришћењем ових платформи.