Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

#EcoScoolsSerbia

У протеклом периоду наставили смо са активностима у оквиру Еко-школа. Активности су биле усмерене ка развоју еколошке свести деце и заштити животне средине у чему смо постигли значајни напредак.

Организоване су радионице на тему рециклирање и поновна употреба материјала, где су деца учила како да користе отпад и претворе га у нешто корисно. Поред тога, у оквиру еко активности организовали смо низ излета и истраживања на отвореном. Деца су имала прилику да се упознају са природним лепотама и различитим еко системима у околини, као и да уживају у активностима на свежем ваздуху.