Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com
Записи из нашег Еко дневника

Записи из нашег Еко дневника

#EcoScoolsSerbia У протеклом периоду наставили смо са активностима у оквиру Еко-школа. Активности су биле усмерене ка развоју еколошке свести деце и заштити животне средине у чему смо постигли значајни напредак. Организоване су радионице на тему рециклирање и поновна...
Самовредновање у нашој предшколској установи

Самовредновање у нашој предшколској установи

Системи образовања и васпитања који постављају темеље једног друштва, почивају на успостављању система квалитета. У центру система квалитета налази се самовредновање. Унутар једне предшколске установе оно представља процес процене квалитета рада у сврху унапређивања...
ETwinning projekat STEMing with Monet and friends

ETwinning projekat STEMing with Monet and friends

STEM u vrtiću Deca srednje vaspitne grupe „Zvezdice“, ove godine, zajedno sa „Bubamarama“ iz PU Naša radost iz Subotice, i vršnjacima iz vrtića u Limniju, Solunu i Gargalianiju u Grčkoj i vrtića „Osmi mart“ u Plovdivu u Bugarskoj,...
Обуке за васпитаче у оквиру пројекта KEY

Обуке за васпитаче у оквиру пројекта KEY

Пројекат KEY – KEEP EDUCATING YOURSELF je Erasmus + пројекат. Чини га конзорцијум од 17 партнера, из Србије, Црне Горе, али и Европске уније. Направљен је с циљем целоживотног усавршавања васпитача, али пре свега према потребама васпитача. Започет је 2018. године и...