Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

И ове године смо разноврсним активностима за децу и родитеље, обележили Дан безбедног интернета (Safer Internet Day). Током друге недеље месеца фебруара, васпитачи су организовали радионице за децу током којих су заједно савладавали основе медијске писмености. У оквиру eTwinning пројекта „Virtual kindergarten 2“, размењивали смо идеје и материјале са васпитачима и децом из вртића из Хрватске, Босне и Херцеговине, Северне Македоније и других градова из Србије, на тему медијске писмености. Кроз сликовнице и кратке филмове примерене дечјем узрасту, деци су васпитачи указивали на разлике између стварног и виртуелног света, као и на могуће опасности на које могу наићи приликом употребе дигиталних уређаја, као и да је најбоље да их увек користе уз надзор родитеља или васпитача. Васпитачи су креирали и материјале за родитеље који им могу помоћи да направе породични план безбедности на интернету.