Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

На основу члана 7 Правилника о условима за упис, пријем и испис деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у Предшколској установи „ Наша радост“ Александровац , директорица Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

И У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ„ НАША РАДОСТ“АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предшколска установа „ Наша радост“ Александровац оглашава пријем захтева за упис:

-деце узраста од 12 месеци до 5,5 година на целодневни програм која до сада нису била уписана у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац

еце за припремно предшколски програм у целодневном боравку која до сада нису била уписана у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац , која су рођена од 01.03.2018 године до 28.02.2019 године

-деце узраста од 4 до 5,5 година за групе на терену у трајању од 4 часа која до сада нису била уписана у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац.

еце за припремно предшколски програм на терену , која до сада нису била уписана у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац( полудневни боравак ) , која су рођена од 01.03.2018 године до 28.02.2019 године

Захтев за пријем детета у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац подноси родитељ, односно други законски заступник детета у електронској форми , на обрасцу који ће бити доступан на Portalu e uprave у периоду од 01.04.2024 године закључно са 31.05. 2024 године. Додатна документација може се достављати електронским путем , на мејл адресу vrticzupa2018@gmail.com, или лично у Предшколску установу „ Наша радост“ Александровац.

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне-школске 2024/2025 године биће стављени на крај листе чекања.

Резултати уписа биће објављени у року од 15 дана од дана истека рока за подношење захтева за упис деце на сајту установе и на огласној табли . Рок за предају жалбе је 15 дана од дана објаве резултата уписа. Решења по жалби биће донета у року од 15 дана од пријема жалбе. О пријему и формирању група одлучиваће Комисија за упис деце.

Директорица

Далиборка Симић