Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Од септембра 2022. године наша установа је укључена у пројекат Модел заједнице професионалног учења (ЗПУ) који је развијен је у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја чију реализацију финансира Међународна банка за обнову и развој (број 8693YF), као и у оквиру потпројекта Програм подршке развијању капацитета за примену Основа програма ПВО Године узлета у сарадњи са Министарством, Канцеларијом УНИЦЕФ и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Један од циљева програма подршке јесте креирање модела заједнице професионалног учења Од рефлексије о акцији до рефлексије за акцију, кроз који ће се повезати  практичари на нивоу једне и/или више установа. Кроз овај Модел, стручни сарадници, васпитачи и медицинске сестре васпитачи треба да се оснаже  да критички и рефлексивно преиспитују, мењају и развијају своју праксу у сарадњи са колегама у вртићу, као и са колегама из других предшколских установа.

Пројекат је заснован на савременим теоријама које подстичу рефлексивно, колаборативно и искуствено учење, а главни циљеви су:

  • овладавање колаборативним техникама учења и техникама које покрећу различите нивое рефлексије које ће помоћи практичарима да промишљају и преиспитују сопствену праксу, размењују своје увиде и планирају промене у пракси;
  • континуирано мењање, грађење и развијање професионалних знања и вештина, као и личних уверења и вредности, кроз сарадњу и дијалог са колегама у подржавајућем окружењу