Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

”Само је један период живота са толико отворених могућности, у коме човек са толико енергије, истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете од којих ће зависити његове будуће могућности, његова личност и успешност функционисања у даљем животу. Тај период је предшколски узраст. Због тога године на предшколском узрасту препознајемо као године узлета, па отуд и назив овог програма.” (Основе програма предшколског васптања и образовања „Године узлета“)

Од априла 2022. године у нашој установи интензивно се ради на имплементацији нових Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Паралелно са обукама које су прошли сви васпитачи и медицинске сестре васпитачи и менторском подршком, радилили смо на променама у простору у радним собама, холовима и другим заједничким просторима. Простор у складу са концепцијом нових Основа програма схвата се као трећи васпитач, а гради се тако да буде инспиративан и изазован деци за истраживање, да их охрабрује да сарађују, комуницирају, праве изборе чиме ће се бавити, да се томе посвете, да се осаме ако имају потребу за тим… Промене које настају резултат су заједничких активности деце и васпитача, истраживања иницираних дечјим питањима, игром и пројектима које деца заједно са васпитачима развијају. У активности опремања простора активно се уључују и родитељи.

Просторне целине у радним собама деци омогућавају да раде и сарађују, да могу да се осаме ако то желе, да им буду приступачни разни материјали, а да се при томе осећају сигурно. Заједнички простори у нашем вртићу постали су места  дружења и размене међу децом, међу децом и одраслима и између одраслих. И они садрже материјале  који подстичу децу на истраживање и заједничку игру као и укључивање родитеља. Такође, одражавају процес учења деце и активности које се одвијају у групи, а деци  и другим учесницима те процесе чине видљивим. На следећим фотографијама могу се видети промене у просторима које смо направили до сада.

 

Зашто је важно укључивање породице у живот вртића:

  • Деца су лично и интимно повезана са својом породицом и породица их најбоље познаје;
  • Дечје најраније учење и развој одвија се у породици и кроз овај, породични контекст се гради основ учења и развоја детета у свим другим контекстима;
  • Породица је од дететовог рођења укључења у развој и учење детета и треба подржавати ојачавати породицу у тој функцији;
  • Сваки родитељ у основи жели добро свом детету, само је некима од њих потребна у томе већа подршка;
  • Предшколски програм може употпунити дечја породична искуства одрастања и учења, ако се развија кроз партнерске односе са породицом.

Нова програмска концепција представља савремени приступ учењу и развоју у раном детињству и заснива се на вери у капацитете деце да активно учетвују у свом учењу и развоју, значају игре и заједничког учешћа деце и одраслих.
Циљ ”Година узлета” је јачање континуитета у образовању постављањем темеља за целоживотно учење и чвршће повезивање са породицом и локалном заједницом. Партнерство са родитељима и локалном заједницом је и раније у нашој установи неговано, а са тиме се наставља и даље, у складу са концепцијом нових Основа програма. Путем родитељских састанака, медија, брошура, флајера, састанака Савета родитеља представили смо заједници програм по коме је наша установа почела да ради.

Жупска хроника: Нове Основе програма ПВО у предшколској установи „Наша радост“