Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Основама програма предшколског васпитања и образовања, симболично названим „Године узлета“ дефинише се концепција васпитања и образовања предшколске деце.

Основе програма ПВО засноване су на савременим теоријским сазнањима, међународним документима образовне политике и примерима квалитетне инклузивне праксе и програма ПВО у свету.

Нова програмска концепција усмерена је на целовит развој детета и подршку добробити детета кроз смислене односе које гради са вршњацима, одраслима и физичким окружењем и оснаживањем активног учешћа детета у заједници вршњака и одраслих.

Документ Основа програма ПВО развијан је кроз сарадњу практичара, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.