Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Пројекат KEY – KEEP EDUCATING YOURSELF je Erasmus + пројекат. Чини га конзорцијум од 17 партнера, из Србије, Црне Горе, али и Европске уније. Направљен је с циљем целоживотног усавршавања васпитача, али пре свега према потребама васпитача. Започет је 2018. године и траје до новембра 2022. У оквиру њега, Академија васпитачко медицинских струковних студија Крушевац, акредитовала је више обука за васпитаче. Захваљујући сарадњи  Удружења васпитача расинског округа „Јефимија“ и Академије, васпитачи наше установе су похађали обуке: „Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју“, „Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре“, „Рачунарско размишљање“ и „Игре ликовним елементима“.

Све обуке реализоване су у просторијама Академије васпитачко медицинских струковних студија, а на њима су наши васпитачи учествовали заједно са својим колегама из расинског округа, што је овим активностима дало посебан квалитет, унапредило  заједничко учење, размену и створило услове за заједничке пројекте у будућности.