Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 vrticzupa@opentelekom.rs
Конкурс

Конкурс

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац, а у вези са чланом 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020 ), чланом 14 Посебног колективног уговора...
Oбавештење о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

Oбавештење о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац, а у вези са чланом  154 став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020  ), чланом 14 Посебног колективног ...