Тел./Факс: 037/3552 083, 037/ 3552 nasaradostal@gmail.com

Конкурс

На основу члана 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020, 129/2021 ), на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника...
Конкурс

Конкурс

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац, а у вези са чланом  154 став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020, 129/2021  )и на основу Закључка...

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК И У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

На основу члана 7 Правилника о условима за упис, пријем и испис деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у Предшколској установи „ Наша радост“ Александровац , директор Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац расписује КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА...
Конкурс

Конкурс

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“ Александровац, а у вези са чланом 154 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020 ), чланом 14 Посебног колективног уговора...
Oбавештење о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

Oбавештење о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

На основу члана 63 Статута Предшколске установе „ Наша радост“  Александровац, а у вези са чланом  154 став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/2018-др.закони и 10/2019 , 6/2020  ), чланом 14 Посебног колективног ...